• Home
  • news
  • การละเมิดข้อตกลงร่วมกันระหว่างเครือข่ายกับรัฐบาล

การละเมิดข้อตกลงร่วมกันระหว่างเครือข่ายกับรัฐบาล

ยังมีวิลล่าอยู่ที่ปลายด้านบนของบ้านจัดสรรรวม 9 หลังพร้อมด้วยอาคารที่พักอาศัย 9 ห้องสำหรับผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์เขต 5 ตามโครงการฟื้นฟูป่าดอยสุเทพ พวกเขาได้บุกเข้าไปในป่าดอยสุเทพเกินกว่าแนวต้นและต้องรื้อถอนป่าและฟื้นฟูตามที่ตกลงกันระหว่างเครือข่ายและหน่วยงานราชการเครือข่ายยืนยัน นายธีรศักดิ์กล่าวว่าถึงแม้จะมีผู้ว่าง 45 หลังเจ้าหน้าที่ของศาลและครอบครัวของพวกเขา

ก็ย้ายไปอยู่ที่อพาร์ตเมนต์มากกว่า 30 คนซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อตกลงร่วมกันระหว่างเครือข่ายกับรัฐบาลอย่างชัดเจน หลังจากเปิดเผยว่านายทหารบางคนกำลังอยู่ในพื้นที่พิพาทนายประยุทธกล่าวว่าทุกคนควรเห็นใจพวกเขา พวกเขาเป็นเจ้าหน้าที่ระดับล่างและควรได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ในอพาร์ทเมนต์จนกว่าจะมีการสร้างที่อยู่อาศัยใหม่และพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพนายกรัฐมนตรี