• Home
  • travel news
  • การสัมผัสกับธรรมชาติและวัฒนธรรม

การสัมผัสกับธรรมชาติและวัฒนธรรม

ชุมชนเกาะกลางในจังหวัดกระบี่เป็นชุมชนชาวประมงแบบดั้งเดิมที่ผู้มาเยือนสามารถมองเห็นความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวเกาะกับทะเลได้สังเกตการณ์ชีวิตประจำวันเมื่อกระแสน้ำขึ้นและลง สมาชิกในชุมชนใช้วิธีการแยบยลในการจับปลาหอยและปู เกาะล้อมรอบด้วยป่าโกงกางที่เก่าแก่และมีโอกาสดูนกที่ยอดเยี่ยม นอกเหนือจากการสัมผัสกับธรรมชาติและวัฒนธรรมแล้ว

ผู้เข้าชมยังสามารถเยี่ยมชมกลุ่มศิลปะและงานฝีมือของชุมชนได้อีกด้วย ชาวบ้านที่นี่มีชื่อเสียงในด้านงานฝีมือเรือหางยาวและสร้างเรือหางยาวที่มีชื่อเสียงของไทยซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยว สำหรับลูกค้าทุกคน ชุมชนการท่องเที่ยวแหลมศากย์จังหวัดกระบี่มีประสบการณ์ทางด้านภาษาไทยเป็นอย่างมากผสมผสานกับสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเล 3 แห่งที่อาศัยอยู่ในชุมชนวัฒนธรรมสามแห่ง ได้แก่ พุทธมุสลิมและ Peranakan วัฒนธรรมทั้งสามแห่งนี้อาศัยอยู่เคียงข้างกันอย่างกลมกลืนกว่า 100 ปีล้อมรอบด้วยด้านเสาหินปูนสูงตระหง่านและล้อมรอบด้วยน้ำทะเลสีฟ้าอันดามันที่ด้านข้างสามด้าน