• Home
  • health news
  • กุญแจสำคัญในการป้องกันการติดเชื้อ

กุญแจสำคัญในการป้องกันการติดเชื้อ

ระบบภูมิคุ้มกันของเด็กอาจเป็นกุญแจสำคัญในการป้องกันการติดเชื้อและโรคติดเชื้อที่คุกคามถึงชีวิตได้ งานวิจัยที่ดำเนินการโดยทีมนักวิทยาศาสตร์นานาชาติได้ระบุถึงการตอบสนองที่สำคัญที่เด็ก ๆ ใช้ในการควบคุมการติดเชื้อทำให้สามารถยืดหยุ่นต่อการติดเชื้อและโรคติดเชื้อรุนแรงได้หลายอย่าง แบคทีเรียหรือที่รู้จักกันว่าเป็นพิษของเลือดเป็นปฏิกิริยาต่อการติดเชื้อ

ที่ทำให้ร่างกายสามารถโจมตีอวัยวะและเนื้อเยื่อของตัวเองได้ ผลการวิจัยของเราชี้ให้เห็นว่าพ่อแม่สามารถมีส่วนร่วมกับบุตรหลานของตนอย่างไรในการสนทนาที่สร้างสรรค์เกี่ยวกับการยั่วยุของเพื่อนเพื่อช่วยในการตีความปฏิสัมพันธ์ของพวกเขากับคนรอบข้างในทางลบน้อยลง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัย Utrecht ผู้ร่วมวิจัยกล่าว “แม้ว่าเราจะมองเฉพาะผลกระทบระยะสั้นของการพูดถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนในเรื่องเท่านั้น