• Home
  • news
  • ญี่ปุ่นไอเดียบรรเจิดทาสีขาวสลับดำอ้างไล่แมลงได้ 50%

ญี่ปุ่นไอเดียบรรเจิดทาสีขาวสลับดำอ้างไล่แมลงได้ 50%

นักวิจัยจากญี่ปุ่นค้นพบวิธีการที่อ้างว่าช่วยไล่แมลงวันให้พ้นจากวัวที่เกษตรกรเลี้ยงได้ถึง 50% ด้วยการทาสีขาดบนตัวเป็นลายสลับสีดำให้คล้ายม้าลายการทดลองนี้ทำขึ้นด้วยการนำวัว 6 ตัว มาทาสีทดลองเปรียบเทียบกัน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มทาตัวเป็นม้าลาย กลุ่มขีดเส้นสีขาวบางๆ และอีกกลุ่มไม่ทำอะไรเลย ากนั้นถ่ายรูปแมลงที่มาเกาะและนำมานับ

พบว่า กลุ่มที่ทาตัวเป็นม้าลายมีแมลงเกาะน้อยกว่าอีก 2 กลุ่มถึงเท่าตัวกลุ่มนักวิจัยคาดว่า สาเหตุน่าจะเป็นเพราะลายสีขาวแบบม้าลายน่าจะทำให้แมลงสับสน ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ม้าลายวิวัฒนาการขึ้นมาเพื่อให้นักล่าสับสนเช่นกัน นอกจากนี้ การศึกษาหลายชิ้นก่อนหน้า ก็พบว่าแมลงวันมักไม่ลงมาเกาะบนพื้นผิวสีขาวและดำสลับกัน