• Home
  • travel news
  • น้ำผึ้งที่ดีที่สุดในฟาร์มของคอเคซัสและอาเซอร์ไบจาน

น้ำผึ้งที่ดีที่สุดในฟาร์มของคอเคซัสและอาเซอร์ไบจาน

หมู่บ้าน Ivanovka เป็นมรดกตกทอดมาจากประชากรคริสเตียนจิตวิญญาณที่เติบโตขึ้นมาครั้งหนึ่งของคอเคซัสที่ถูกขับไล่ออกจากบริเวณตอนกลางของรัสเซียในสมัยซาร์ ตั้งแต่การล่มสลายของสหภาพโซเวียตหลายคนกลับคืนมาทางเหนือ แต่ Ivanovka นั้นมีความเป็นเอกลักษณ์เพราะยังคงเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมรัสเซีย ที่นี่คุณจะพบกับถนนที่ไร้กาลเวลา

เรียงรายไปด้วยบ้านสไตล์ izba ซึ่งเป็นน้ำผึ้งที่ดีที่สุดในฟาร์มรวมของคอเคซัสและอาเซอร์ไบจานครั้งสุดท้ายที่มีการใช้องุ่นเพื่อสร้างแบรนด์ไวน์ที่ได้รับความนิยม สำหรับการเที่ยวชมไวน์อย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามการเดินทาง 15 กิโลเมตรไปยังนิคม Hajihatamli เพื่อเยี่ยมชม Shato Monolit โรงแรมหรูและโรงกลั่นเหล้าองุ่น อุตสาหกรรมไวน์อาเซอร์ไบจัน