• Home
  • health news
  • สพฐ.ย้ำ ไม่ทิ้งเด็กพิเศษทุกประเภท

สพฐ.ย้ำ ไม่ทิ้งเด็กพิเศษทุกประเภท

สพฐ.เตรียมฝึกทักษะวิชาชีพให้เด็กพิเศษก่อนจบ เพื่อทำงานได้ วอนผู้ปกครองมั่นใจรัฐไม่ทิ้งเด็กพิเศษทุกประเภท เล็งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมเด็กพิเศษดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยถึงแนวทางส่งเสริมการมีงานทำของเด็กพิการ ว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้ร่วมกับสถานประกอบการ ภาคเอกชน โรงเรียนเพื่อคนพิการ

รวมถึงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดเตรียมเด็กพิการที่เรียนอยู่ในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ให้มีความรู้ทักษะวิชาชีพ นอกจากทักษะความรู้วิชาสามัญพื้นฐาน เพื่อให้สามารถดำรงชีพได้ภายหลังเรียนจบจากโรงเรียน ซึ่งเราจะต้องเตรียมการเพื่อให้เด็กมีทักษะพื้นฐานงานอาชีพก่อนที่จะจบออกไป เพราะนักเรียน ม.ปลาย จะเริ่มค้นพบแล้วว่า ตัวเองมีความถนัดด้านไหนหรือต้องการทำอาชีพอะไร ซึ่งเราก็ต้องช่วยเหลือเตรียมความพร้อมให้อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่พบก่อนหน้านี้ คือ แม้เราจะฝึกให้เด็กมีทักษะอาชีพติดตัวแล้ว แต่เมื่อเด็กเรียนจบก็ยังพบว่า เด็กไม่รู้ว่าจะต้องไปทำงานอะไร ที่ไหน ถ้าเราไม่ได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการที่มีเมตตาจิตรับเด็กพิการไปทำงานโครงการก็คงไม่ประสบความสำเร็จ แต่ถือเป็นความโชคดีของประเทศไทยที่มีผู้ประกอบการ ทั้ง ห้าง ร้าน โรงแรม หรือ ร้านอาหาร กว่า 30 แห่ง เห็นความสำคัญและเปิดโอกาสรับเด็กพิการเข้าไปทำงาน ซึ่งถือเป็นความสำเร็จและเป็นความดีงามที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เป็นมิติที่สังคมควรรับรู้ โดยเฉพาะสิ่งที่อยากให้ผู้ปกครองที่มีลูกพิการด้านใดด้านหนึ่งรับรู้ด้วยว่า สังคมของเรายินดีดูแลลูกหลานของท่านตั้งแต่เข้าเรียน จบแล้วมีงานทำ จึงอยากให้ผู้ปกครองกล้าที่จะก้าวออกมาให้พวกเราดูแล และขอให้มั่นใจว่าทั้งภาครัฐและเอกชนพร้อมที่จะดูแลลูกหลานของท่าน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth