• Home
  • Category: health news

สุพรรณบุรี จัดเวทีพัฒนาสาธารณะรองรับสังคมสูงวัย

สถาบันพัฒนาประชาสังคมภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี จัดเวทีพัฒนานโยบายสาธารณะระบบรองรับสังคมสูงวัย ด้วยพลังภาคีเครือข่าย ชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ห้องประชุมโรงแรมสองพันบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี นายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดเวทีพัฒนานโยบายสาธารณะระบบรองรับสังคมสูงวัย ด้วยพลังภาคีเครือข่าย ชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี Read More

เทคนิค ยิ่งกินยิ่งผอม

การลดน้ำหนักที่ดีและได้ผลคือการลดที่ปริมาณไขมันสะสมในร่างกาย โดยมีวิธีการหลักๆอยู่ 2 วิธี คือ ควบคุมอาหารและการออกกำลังกาย โดยสองหลักการนี้จะทำงานกันเป็นทีม การควบคุมอาหารจะช่วยให้เราได้รับพลังงานและสารอาหารอย่างพอเหมาะ และการออกกำลังกายจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรง เสริมสร้างกล้ามเนื้อ ช่วยเพิ่มการเผาพลาญพลังงาน และช่วยในการควบคุมน้ำหนักจึงขาดสิ่งใดสิ่งนึงไปไม่ได้ Read More

สพฐ.ย้ำ ไม่ทิ้งเด็กพิเศษทุกประเภท

สพฐ.เตรียมฝึกทักษะวิชาชีพให้เด็กพิเศษก่อนจบ เพื่อทำงานได้ วอนผู้ปกครองมั่นใจรัฐไม่ทิ้งเด็กพิเศษทุกประเภท เล็งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมเด็กพิเศษดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยถึงแนวทางส่งเสริมการมีงานทำของเด็กพิการ ว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้ร่วมกับสถานประกอบการ ภาคเอกชน โรงเรียนเพื่อคนพิการ Read More