• Home
  • Category: travel news

สวนเกษตรชิตสกนต์

กิจกรรมหลักของสวนเกษตรชิตสกนต์ คือ การปลูกดอกดาวเรือง เพื่อตัดดอกส่งไปยังตลาดกลางกรุงเทพมหานคร จากพื้นที่กว่า 30 ไร่ ที่ถูกแบ่งแยกออกจากชิตสกนต์ รีสอร์ท ท่านจะได้พบและชื่นชมกับความสวยงามของไร่ดอกดาวเรืองอเมริกันพันธุ์ Sovereign Gold ที่ถูกจัดแบ่งล็อคการปลูกไว้รอนักท่องเที่ยวที่ใฝ่หาความสวยงามควบคู่กับความรู้และวิชาการ ได้เชยชมไร่ดาวเรืองที่เหลืองอร่ามเต็มท้องทุ่งตลอดปี Read More