• Home
  • Category: Uncategorized

มุ่งหมายในการเยี่ยมเยือนประเทศยูเครน

การห้ามไม่ให้มีขึ้นยูเครนได้ให้ข้อจำกัด เกี่ยวกับคนรัสเซียที่ต้องการไปเยือนยูเครน จำนวนของพวกเขาได้รับการเนรเทศออกมาเนื่องจากไม่สามารถอธิบายจุดมุ่งหมายในการเยี่ยมเยือนประเทศยูเครนได้ ชาวรัสเซียตลอดจนชาวต่างชาติอื่น ๆ มักถูกปฏิเสธการเข้าประเทศยูเครนหากพวกเขาเข้าเยี่ยมชมแหลมไครเมียหรือสาธารณรัฐที่ประกาศตัวเองไม่ผ่านทางจุดควบคุมโดยยูเครน Read More